Clip nên xem trong lúc chờ phỏng vấn

Bạn sẽ làm gì trong khi chờ đến lượt phỏng vấn Visa Mỹ?

Bạn sẽ xem clip này cho dù bạn phỏng vấn ở bất cứ sứ quán nào của Mỹ trên toàn thế giới.

I am America !

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>