Ohio (OH)

Thông tin chung tiểu bang Ohio

Tiểu bang Ohio Ohio (viết tắt là OH, viết tắt cũ là O., người Việt đọc là “Ồ-hai-ô”) là mộttiểu bang khu vực Trung Tây (cũ) nằm ở miền đông bắc Hoa Kỳ. Tên “Ohio” theo tiếng Iroquois có nghĩa là “sông đẹp” và đó cũng là tên của một dòng sông dùng làm ranh more »