Kansas (KS)

Thông tin chung bang Kansas

Bang Kansas Kansas là tiểu bang ở miền Trung Tây Hoa Kỳ. Tiểu bang này được đặt tên theo sông Kansas chảy qua tiểu bang, và tên của sông bắt nguồn từ tiếng Sioux Kansa có nghĩa là “dân tộc của gió nam”. Kansas là trung tâm địa lý của đất liền Hoa Kỳ. Kansas giáp với Nebraska về phía bắc, Missouri về phía đông,Oklahoma về phía nam, vàColorado về phía more »