Nebraska (NE)

Thông tin chung tiểu bang Nebraska

Tiểu bang Nebraska Nebraska là một tiểu bang thuộc Đồng bằng Lớn của Hoa Kỳ. Nebraska lấy tên từ tiếng Oto của dân bản địa có nghĩa là “mặt nước phẳng”, theo consông Platte chảy qua tiểu bang này. Từng được xem là sa mạc Great American, bây giờ đây là một bang đứng đầu về nông nghiệp. Nông dân Nebraska đã thực hiện canh more »