Delaware (DE)

Thông tin chung tiểu bang Delaware

Tiểu bang Delaware Delaware (có thể phát âm như “Đe-la-ue” hay “Đê-la-ue”) là tiểu bang thuộc miền Trung Đại Tây Dương của Hoa Kỳ. Nó là một trong 13 tiểu bang đầu tiên và được gọi “Tiểu bang Đầu tiên” vì nó là tiểu bang đầu tiên mà phê chuẩn Hiến pháp Hoa Kỳ. Delaware là more »