Washington DC trong sắc xuân thanh bình

Washington DC thời tiết ấm dần lên, nhiệt độ khoảng 10 độ C vào ban ngày, mùa xuân DC đang đến. Blog Hieu Minh ghi lại một số hình ảnh DC vào xuân, mời các bạn cùng thưởng thức.

635009439177513625 Washington DC trong sắc xuân thanh bình
Đào cổ thụ trên phố
635009439220098790 Washington DC trong sắc xuân thanh bình
Rực rỡ đào xuân.
635009439263748340 Washington DC trong sắc xuân thanh bình
Tranh trời?
635009439296714980 Washington DC trong sắc xuân thanh bình
Nửa chừng xuân
635009439241991920 Washington DC trong sắc xuân thanh bình
Magnolia (Mộc lan)
635009439340550065 Washington DC trong sắc xuân thanh bình
Chớm nở
635009439378584740 Washington DC trong sắc xuân thanh bình
Nghiêng về anh
635009439403329250 Washington DC trong sắc xuân thanh bình
Hoa magnolia (Mộc lan) trong công viên
635009439421335910 Washington DC trong sắc xuân thanh bình
Phẳng lặng mặt hồ.
635009439448853680 Washington DC trong sắc xuân thanh bình
Bút chì Washington
635009439477474895 Washington DC trong sắc xuân thanh bình
Tidal Basin
635009439527295925 Washington DC trong sắc xuân thanh bình
Trời hoa
635009439502414705 Washington DC trong sắc xuân thanh bình
Thanh bình

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>