Thủ đô nước Mỹ trước ngày hoa anh đào nở ven hồ Tidal Basin

Khoảng 1 tuần nữa hoa anh đào ven hồ Tidal Basin sẽ rực nở cùng nắng xuân trên thủ đô Washington DC của .
Blog Hiệu Minh đã ghi lại khoảng khắc này, mời các bạn cùng thưởng thức.

635003282998559875 Thủ đô nước Mỹ trước ngày hoa anh đào nở ven hồ Tidal Basin
Thanh bình đón hoa sớm
635003283015179905 Thủ đô nước Mỹ trước ngày hoa anh đào nở ven hồ Tidal Basin
Tượng Martin L. King 
635003283033352570 Thủ đô nước Mỹ trước ngày hoa anh đào nở ven hồ Tidal Basin
Nụ anh đào sắp nở
635003283050656150 Thủ đô nước Mỹ trước ngày hoa anh đào nở ven hồ Tidal Basin
Bên hồ Tidal Basin

635003283071914555 Thủ đô nước Mỹ trước ngày hoa anh đào nở ven hồ Tidal Basin
“Bút chì” đang đợi hoa?
635003282975133640 Thủ đô nước Mỹ trước ngày hoa anh đào nở ven hồ Tidal Basin
Hoa đầu mùa

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>