du lịch nước mỹ

Tour du lịch trong 12 ngày 2 bờ Đông Tây – tour truyền thống

Nội dung chương trình Ngày 1  VIỆT NAM – NEW YORK Tập trung tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất/ Nội Bài, xuất cảnh đi New York, nối chuyến tại Taipei (hoặc Inchon) Ăn trưa, tối, nghỉ đêm trên máy bay Ngày 2  NEW YORK 22:30 đến New York, xe đón đoàn đi ăn more »

Tour du lịch trong 11 ngày 2 bờ Đông Tây

Nội dung chương trình Ngày 1  VIỆT NAM – NEW YORK Tập trung tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất/ Nội Bài, xuất cảnh đi New York, nối chuyến tại Taipei (hoặc Inchon) Ăn trưa, tối, nghỉ đêm trên máy bay Ngày 2  NEW YORK 22:30 đến New York, xe đón đoàn đi ăn more »

Tour du lịch trong 14 ngày 2 bờ Đông Tây

Nội dung chương trình Ngày 1  VIỆT NAM – NEW YORK Tập trung tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất/ Nội Bài, xuất cảnh đi New York, nối chuyến tại Taipei (hoặc Inchon) Ăn trưa, tối, nghỉ đêm trên máy bay Ngày 2  NEW YORK 22:30 đến New York, xe đón đoàn đi ăn more »

Tour du lịch trong 8 ngày Los Angeles – Las Vegas – Grand Canyon

Nội dung chương trình Ngày 1  VIỆT NAM – TAIPEI 09:00 Tập trung tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất/ Nội Bài, xuất cảnh đi Taipei, nối chuyến đi Los Angeles Ăn trưa, tối, nghỉ đêm trên máy bay Ngày 2  TAIPEI – LOS ANGELES 14:00 đến Los Angeles, làm thủ tục nhập cảnh, more »

Tour du lịch trong 13 ngày 2 bờ Đông Tây + cầu Cổng Vàng

Nội dung chương trình   Ngày 1  VIỆT NAM – NEW YORK Tập trung tại sân bay Nội Bài, xuất cảnh đi New York, nối chuyến tại Taipei (hoặc Inchon). Ăn trưa, tối, nghỉ đêm trên máy bay Ngày 2   NEW YORK Đến New York, xe đón đoàn đi ăn tối, về khách sạn nhận more »

Tour du lịch trong 8 ngày New York – thác Niagara

Nội dung chương trình Ngày 1  VIỆT NAM – NEW YORK 09:00 Tập trung tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất/ Nội Bài, xuất cảnh đi Narita, nối chuyến đi New York. Ăn trưa, tối, nghỉ đêm trên máy bay. Ngày 2  NEW YORK 22:30 đến New York, xe đón đoàn đi ăn tối, về Khách more »

Tour du lịch trong 8 ngày bờ Tây – tour truyền thống

Nội dung chương trình Ngày 1  VIỆT NAM – TAIPEI 09:00 Tập trung tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất/ Nội Bài, xuất cảnh đi Taipei, nối chuyến đi Los Angeles Ăn trưa, tối, nghỉ đêm trên máy bay. Ngày 2  TAIPEI – LOS ANGELES 14:00 đến Los Angeles, làm thủ tục nhập cảnh, more »

Tour du lịch trong 7 ngày Grand Canyon (trực thăng)+ Los / Las

Nội dung chương trình   Ngày 1  VIỆT NAM – TAIPEI 09:00 Tập trung tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất/ Nội Bài, xuất cảnh đi Taipei, nối chuyến đi Los Angeles Ăn trưa, tối, nghỉ đêm trên máy bay. Ngày 2  TAIPEI – LOS ANGELES 14:00 đến Los Angeles, làm thủ tục nhập more »

Tour du lịch trong 7 ngày Los Angles – Las Vegas

Nội dung chương trình Ngày 1  VIỆT NAM – TAIPEI 09:00 Tập trung tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất/ Nội Bài, xuất cảnh đi Taipei, nối chuyến đi Los Angeles Ăn trưa, tối, nghỉ đêm trên máy bay. Ngày 2  TAIPEI – LOS ANGELES 14:00 đến Los Angeles, làm thủ tục nhập cảnh, more »