Dự án Grands & Ensembles – Cái nhìn mâu thuẫn từ nước Pháp

“Grands & Ensembles” mô tả một thị trấn với dân số khoảng 300.000 – 400.000 người nằm tại châu Âu (Pháp, một phần khu vực Paris), nhưng không tìm thấy trên bất kỳ bản đồ hành chính nào. Là một dải trải dài từ Marne-la-Vallée Aulnay-sous-Bois, được bao phủ bởi hệ thống vận tải khối lượng lớn được thiết lập trong khu vực Paris để tạo thành một mạng lưới đô thị dày đặc. Điều này cho phép các thành phố tránh chịu sự chi phối của “bánh xe và nan hoa” (“wheel and spokes”), đây là xu hướng mà dự án đại Paris hướng tới – mô hình xương sống phía Đông.

 
 Dự án Grands & Ensembles – Cái nhìn mâu thuẫn từ nước Pháp

 

Tới Venice Biennale 2012, Pháp mang tới cái nhìn qua sự mẫu thuẫn hiện tại ở các đô thị về vai trò của một sư qua chủ đề về các cụm công trình lớn (chung cư). Ngược lại những thách thức đưa ra trong triễn lãm nhằm mục đích cho các sư đương đị có những ý kiến về “cuộc khủng hoảng ngoại thành”, làm việc “chuyển đổi” thay vì chỉ “sửa chữa”.

 Dự án Grands & Ensembles – Cái nhìn mâu thuẫn từ nước Pháp Dự án Grands & Ensembles – Cái nhìn mâu thuẫn từ nước Pháp

“Grands & Ensembles” mô tả một thị trấn với dân số khoảng 300.000 – 400.000 người nằm tại châu Âu (Pháp, một phần khu vực Paris), nhưng không tìm thấy trên bất kỳ bản đồ hành chính nào. Là một dải trải dài từ Marne-la-Vallée Aulnay-sous-Bois, được bao phủ bởi hệ thống vận tải khối lượng lớn được thiết lập trong khu vực Paris để tạo thành một mạng lưới đô thị dày đặc. Điều này cho phép các thành phố tránh chịu sự chi phối của “bánh xe và nan hoa” (“wheel and spokes”), đây là xu hướng mà dự án đại Paris hướng tới – mô hình xương sống phía Đông.

 Dự án Grands & Ensembles – Cái nhìn mâu thuẫn từ nước Pháp Dự án Grands & Ensembles – Cái nhìn mâu thuẫn từ nước Pháp

Trong các khu vực đô thị, có các loại nhà ở tương phản mạnh mẽ và họ thấy rất ít điều khác nhau một cách tích cực giữa chúng, chúng bao gồm các khu ở chung cư, tại đó thường thấy các vấn đề xã hội một cách rõ nét và thiếu các hoạt động kinh tế một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, những dự án lớn với quy mô rộng có thể gây ra sự đột biến căn bản, đó là một phần quan trọng trong việc thiết lập mô hình Đại Paris.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>