Giới thiệu về visa công tác – B1

634566112787478331 Giới thiệu về visa công tác   B1Những người muốn đến Hoa Kỳ với mục đích công tác và sẽ không được trả lương hoặc nhận khoản chi trả từ bất kỳ nguồn nào tại Hoa Kỳ có thể nộp đơn xin loại visa đi công tác. Ký hiệu của loại visa này là “B-1″.

Đi công tác nói chung hàm ý chỉ việc tham gia những hoạt động mang tính chất công việc hơn là những công việc chỉ mang tính lao động chân tay. Để làm việc ở Hoa Kỳ, bạn sẽ phải xin loại visa riêng cho mục đích đó. Nếu bạn dự định làm việc ở Hoa Kỳ, hãy xem phần lao động ngắn hạn.

Những người mang visa B-1 có thể đến Hoa Kỳ với những mục đích như đàm phán với đối tác kinh doanh, thương thảo hợp đồng, mua hàng hoá hoặc nguyên vật liệu, tham gia các cuộc hội thảo, hội nghị, các khoá đào tạo hoặc những cuộc gặp gỡ thay mặt cho công ty của mình tại nước ngoài. Những người đến Mỹ theo visa B-1 này sẽ không được nhận tiền thù lao (trừ những khoản phụ phí) từ bất kỳ nguồn nào tại Hoa Kỳ.

Chú ý: Thời hạn của visa khác với thời hạn được phép lưu trú tại Hoa Kỳ. Khi bạn nhập cảnh vào Hoa Kỳ, bạn sẽ được kiểm tra bởi nhân viên của Cơ quan Nhập cư và Quốc tịch Hoa Kỳ. Nhân viên này sẽ quyết định thời gian bạn được phép lưu trú tại Hoa Kỳ. Việc gia hạn thời hạn lưu trú chí được chấp thuận vì những lý do bất khả kháng hoặc vì những mục đích nhân đạo khác. Thời hạn lưu trú có thể được gia hạn thêm đối với những người nhập cảnh vào Hoa Kỳ theo visa loại B là tối đa 6 tháng.

Đương đơn tham dự các hội nghị APEC tổ chức tại Mỹ

Chúng tôi khuyến khích đương đơn càng sớm càng tốt. Nhấp vào đây để xem thông tin vào Hoa Kỳ.
Nếu đương đơn phải đi gấp đến hội nghị APEC và không thể đặt hẹn phỏng vấn trong Hệ thống đặt hẹn trên mạng, đương đơn sẽ được tham gia vào chương trình hỗ trợ thương mại của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ, là chương trình phỏng vấn visa khẩn cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Khi điền đơn trên trang web, đương đơn phải ghi rõ hội nghị APEC mà đương đơn sẽ tham dự. Chúng tôi trả lời yêu cầu đặt lịch hẹn phỏng vấn khẩn cấp qua email trong vòng 2 ngày làm việc.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>