Giới thiệu visa Ngoại giao và Công vụ

Nhà ngoại giao hoặc các quan chức chính phủ khác

Loại visa cấp cho các quan chức chính phủ phụ thuộc vào mục đích chuyến đi đến Hoa Kỳ. Riêng người đứng đầu Nhà nước hoặc Chính phủ luôn được cấp visa ngoại giao A1 trong mọi trường hợp.

Để được cấp visa công vụ loại A-1 và A-2, đương đơn phải đi đến Hoa Kỳ với tư cách đại diện cho chính phủ của mình và sẽ chỉ tham gia vào các hoạt động chính thức của chính phủ đó. Việc một cơ quan, tổ chức do chính phủ quản lý hoặc phục vụ cho chính phủ không phải là yếu tố quyết định để xem đương đơn có được cấp loai visa A hay không; mà quan trọng là nhiệm vụ hoặc công việc sẽ tiến hành ở Hoa Kỳ cũng phải mang tính chất chính phủ. Các quan chức đại diện cho tỉnh, thành phố hoặc đảng/tổ chức chính trị không đủ tiêu chuẩn để cấp visa A mà phải loại B1/B2. Cán bộ viện, giảng viên đại học, bác sĩ bệnh viện và thành viên của các tổ chức xã hội/đoàn thể không được coi là trực tiếp tham gia vào các hoạt động mang tính chất chính phủ theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ và do đó cũng không đủ tiêu chuẩn để được cấp visa A mà phải loại B1/B2. Nếu không rõ mình cần visa loại nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: visa@NuocMy.org

VISA HOA KY CONG TAC1 Giới thiệu visa Ngoại giao và Công vụ

Quan chức chính phủ đến Hoa Kỳ với mục đích du lịch hoặc thương mại cần xin visa loại B1/B2. Người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ nộp đơn xin visa loại B1/B2 phải đặt hẹn phỏng vấn trên mạng và tự mang đơn đến nộp theo hẹn để phỏng vấn. Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu các đương đơn này cũng phải có công hàm của Bộ phục vụ việc xin visa.

Những người đủ điều kiện được cấp visa A đi đến Hoa Kỳ công tác với thời hạn ngắn hơn 90 ngày sẽ được cấp visa với ghi chú là “TDY” (temporary duty- công tác ngắn hạn).

Quan chức chính phủ đi công tác ở Hoa Kỳ trên 90 ngày phải là những người đi nhiệm kỳ tại các sứ quán, tổng lãnh sự quán hoặc “cơ quan đại diện tổng hợp của nước ngoài” đã được Vụ Lễ tân của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chấp nhận.

Ghi chú: Các quan chức chính phủ đến Hoa Kỳ công tác phải xin loại visa “A” trước khi nhập cảnh. Những người này không thể dùng visa du lịch để nhập cảnh Hoa Kỳ.

Thân nhân trực tiếp theo luật bao gồm vợ/chồng và các con, chưa lập gia đình, thuộc bất kỳ độ tuổi nào và là thành viên của gia đình – những người này sẽ được cấp loại visa A đi theo.

Visa của nhân viên các tổ chức quốc tế và NATO

Các tổ chức quốc tế: Để đủ điều kiện được cấp visa loại G các đương đơn phải đến Hoa Kỳ với mục đích công vụ.

• G1 – Thành viên của các phái đoàn thường trực của một chính phủ được Hoa Kỳ công nhận tại một tổ chức quốc tế

• G2 – Đại diện của một chính phủ được Hoa Kỳ công nhận đến Hoa Kỳ trong một thời gian ngắn để tham dự các cuộc họp tại các tổ chức quốc tế

• G3 – Đại diện của các chính phủ không được Hoa Kỳ công nhận hoặc không phải là thành viên của tổ chức quốc tế.

• G4 – Nhân viên được bổ nhiệm đến công tác tại các tổ chức quốc tế ở Hoa Kỳ bao gồm cả Liên hợp quốc.

Thân nhân trực tiếp theo luật bao gồm vợ/chồng và các con, chưa lập gia đình, thuộc bất kỳ độ tuổi nào và là thành viên của gia đình – những người này sẽ được cấp loại visa G đi theo.

Những đương đơn sau không phải nộp phí xét đơn xin visa: Tất cả đương đơn xin các loại visa A, C-2, C-3, G, NATO, và những người giúp việc riêng đủ tiêu chuẩn.

Các mục đích khác:  Nếu quý vị có kế hoạch đến Hoa Kỳ với mục đích khác những mục đích đã nói ở trên, quý vị sẽ phải đến nộp đơn trực tiếp.

Nhân viên giúp việc riêng

Nhân viên giúp việc riêng, người phục vụ hoặc người giúp việc nhà của những người có visa A-1 hoặc A-2 còn hợp lệ có thể được cấp visa A-3, hoặc visa G-5 nếu làm việc cho những người có visa G-1, G-2, G-3 hoặc G-4. Trước tiên, phái đoàn ngoại giao hoặc tổ chức quốc tế của người thuê lao động phải nộp mẫu “Thông báo về nhân viên giúp việc riêng” cho Văn phòng Lễ tân của Bộ Ngoại giao.
Trong quá trình xin visa, sẽ có yêu cầu phỏng vấn tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán. Người thuê lao động sẽ phải chứng minh rằng đương đơn sẽ được nhận mức lương thoả đáng, đủ để chi tiêu cho bản thân, và tương đương mức lương trong khu vực tại Hoa Kỳ. Thêm vào đó, nhân viên giúp việc riêng phải chứng minh rằng ông ấy/bà ấy sẽ làm công việc được mô tả trong hợp đồng lao động. Viên chức lãnh sự sẽ quyết định đương đơn có đủ tiêu chuẩn được cấp visa A-3 hay G-5 hay không. Đương đơn xin visa A-3 hay G-5 phải xin visa bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.

Nếu người thuê lao động không mang hàm ngoại giao tương đương cấp Bộ trưởng trở lên, hoặc không có vị trí tương đương Bộ trưởng hoặc cao hơn, thì người thuê lao động phải chứng minh rằng ông ấy/bà ấy có đủ kinh tế để cung cấp cho nhân viên giúp việc riêng một mức lương thoả đáng và những điều kiện làm việc như mô tả trong hợp đồng. Việc một người thuê lao động có đủ tiền để thuê bao nhiêu người cũng là một yếu tố được cân nhắc.

Để xin visa A-3 và G-5, đương đơn phải nộp tất cả giấy tờ được mô tả trong phần Thủ tục nộp đơn xin visa, ngoại trừ việc nộp phí xét đơn. Quan trọng là đương đơn phải nộp Hợp đồng lao động (PDF-480KB) với đầy đủ các điều khoản bắt buộc.

Lưu ý quan trọng cho Người thuê lao động và Nhân viên giúp việc riêng/Người giúp việc nhà – Nhân viên giúp việc riêng được khuyên nên tự giữ hộ chiếu và một bản sao của hợp đồng lao động. Trong mọi hoàn cảnh, nhân viên giúp việc không nên đưa hợp đồng lao động và hộ chiếu cho người thuê lao động. Nhân viên giúp việc riêng và người giúp việc nhà nên lưu ý rằng khi ở Hoa Kỳ, họ là đối tượng của luật pháp Hoa Kỳ, và bản hợp đồng lao động cung cấp những điều kiện lao động mà người thuê họ phải tuân thủ.
Những thay đổi luật gần đây của Hoa Kỳ có liên quan đến quyền lợi hợp pháp của đương đơn làm việc ngắn hạn tương ứng với Luật nhập cư của Liên bang, luật lao động và việc làm, và cung cấp thông tin bảo vệ cũng như những đường dây trợ giúp sẵn có. Là người đến Hoa Kỳ để làm việc hay học tập trong thời gian ngắn hạn, ông/bà cần biết rõ quyền lợi của mình, cũng như sự bảo vệ và những đường dây trợ giúp sẵn có. Trước khi phỏng vấn visa, vui lòng đọc bản Thông tin cho đương đơn đến Hoa Kỳ để làm việc hoặc học tập và tìm hiểu kỹ thông tin có trên trang mạng của chúng tôi.

Lưu ý:

Do những quy định mới về an ninh, một số đơn xin visa sẽ phải trải qua những thủ tục kiểm tra hoặc hành chính lâu hơn thường lệ. Vì quá trình xem xét đơn không thể đẩy nhanh tiến độ được, bạn cần phải nộp đơn xin visa thật sớm, trước ngày dự định đi khá lâu và không nên mua vé máy bay cho đến khi bạn đã có visa trong tay. Đương đơn nên hạn chế gọi điện đến Đại sứ quán để yêu cầu cung cấp thông tin về tình trạng hồ sơ của mình. Đương đơn xin visa không bao giờ nên tự cho rằng đơn của mình sẽ được chấp thuận một cách tự động.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>