Tổng thống Mỹ vinh danh cảnh sát gốc Việt xuất sắc