Những bức ảnh tuyết trắng tại Colorado

Những bậc thang phủ đầy tuyết sau cơn bão, cả rừng cây phủ một màu trắng cổ tích. Dưới đây là hình ảnh những ngày mùa đông ở bang Colorado, Mỹ, của bạn Cao Tấn Thành.

634994276488159745 Những bức ảnh tuyết trắng tại Colorado
634994276507221025 Những bức ảnh tuyết trắng tại Colorado
634994276497875920 Những bức ảnh tuyết trắng tại Colorado
634994276517239915 Những bức ảnh tuyết trắng tại Colorado
634994278728094505 Những bức ảnh tuyết trắng tại Colorado
634994278737097835 Những bức ảnh tuyết trắng tại Colorado
634994278747165550 Những bức ảnh tuyết trắng tại Colorado

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>