Hội Xuân hoa anh đà DC

Ngày 14-4 vừa qua, DC tổ chức hội Xuân hoa anh đào (Cherry Blossom Festival) có diễu binh, múa hát trên đường phố Constitution kéo dài từ Capitol Hill đến cuối National Mall. Có khoảng 150 ngàn người đổ ra đường xem. NuocMy xin gửi bạn đọc vài hình ảnh về lễ hội này do blog Hieu Minh chụp sáng 14-4.

634701577924438137 Hội Xuân hoa anh đà DC
Lễ hội bắt đầu
634701577995418262 Hội Xuân hoa anh đà DC
Xe ngựa xưa
634701577933954154 Hội Xuân hoa anh đà DC
Duyệt binh
634701577978414232 Hội Xuân hoa anh đà DC
Xe đạp 3 bánh
634701577938166161 Hội Xuân hoa anh đà DC
Harley Davidson
634701577929430146 Hội Xuân hoa anh đà DC
Duyệt binh
634701577911802115 Hội Xuân hoa anh đà DC
Cảnh sát
634701577942846169 Hội Xuân hoa anh đà DC
Hoạt náo viên
634701577918354126 Hội Xuân hoa anh đà DC
Hề xiếc
634701577947682178 Hội Xuân hoa anh đà DC
“Thiếu nữ Nhật”
634701577953454188 Hội Xuân hoa anh đà DC
Lễ hội đường phố
634701577964218207 Hội Xuân hoa anh đà DC
Người đẹp bốn phương
634701577968898215 Hội Xuân hoa anh đà DC
Quân nhạc
634701577959226198 Hội Xuân hoa anh đà DC
Rực rỡ sắc màu
634701577982626239 Hội Xuân hoa anh đà DC
Viking team
634701577973578223 Hội Xuân hoa anh đà DC
Real Cherry Blossom Princess
634701578007430283 Hội Xuân hoa anh đà DC
Xe đồ cổ
634701578000566271 Hội Xuân hoa anh đà DC
Xe đạp cổ

Nguồn: Blog HieuMinh

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>