Cười kiểu Mỹ : Tổng thống Bush

Hai vợ chồng cựu tổng thống Bush cùng xem một bài báo khoa học.

Trong đó viết: “Trung bình một ngày đàn bà nói khoảng 40.000 từ, còn đàn ông chỉ bằng phân nửa, khoảng 20.000 từ”. Bush tỏ ra rất thích thú về điều đó. Laura giải thích:

–  Rất đơn giản! Vì mọi vấn đề, phụ nữ đều phải nhắc 2 lần đàn ông mới hiểu!

Bush hỏi lại: –  Bà vừa nói gì nhỉ?

634856256177700000 Cười kiểu Mỹ : Tổng thống Bush

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>