[Video ký sự ] Bên dòng Mississippi – Thành phố Iowa

Thành phố Iowa là một thành phố của Quận Johnson, bang Iowa. Đây là thành phố lớn thứ năm trong tiểu bang. Thành phố Iowa. là quận lỵ của Quận Johnson và thành phố quê hương của Đại học Iowa. Thành phố Iowa có vị trí tiếp giáp với thị trấn Coralville, và nó bao quanh thị trấn Đại học Heights, mà nó hình thành một khu vực tiếp giáp đô thị. dân số khoảng 149.450.

Mời bạn đến thăm thành phố này qua trích đoạn loạt phóng sự Bên dòng Missisippi do đài truyền hình TP. HCM thực hiện.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>