[Video] Bên dòng Mississippi – Từ Washington đến Philadelphia

Trong các chương trình thăm quan bờ đông , hành trình phổ biến nhất là từ thủ đô Washington DC đi qua Philadelphia rồi đến thành phố New York (hoặc ngược lại). Chỉ đi qua 3 thành phố được nêu tên nhưng thực tế bạn sẽ đi qua tới 6 tiểu bang của . Mời bạn tham dự hành trình này qua phóng sự của đài truyền hình TP.HCM thực hiện.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>