Tượng đài Washington (Washington Monument)

634610968577272488 Tượng đài Washington (Washington Monument)Tượng đài Washington (tiếng Anh: Washington Monument) là một đài kỷ niệm lớn màu trắng tại phía cạnh phía Tây của khu National Mall ở thủ đô Washington, D.C. của Hoa Kỳ. Đây là một đài tưởng niệm tổng thống được xây dựng để tượng niệm tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ George Washington.Tượng đài là cấu trúc công trình nề cao nhất trên thế giới, cao 169,29 m và được xây bằng cẩm thạch, granite và sa thạch. Người thiết kế tượng đài này là Robert Mills, một kiến trúc sư tài danh nổi bật của Hoa Kỳ cuối thập niên 1840. Việc xây dựng tượng đài thực tế được bắt đầu năm 1848 nhưng đến năm 1884 – gần 30 năm sau khi vị kiến trúc sư này mất vẫn chưa hoàn tất. Việc gián đoạn xây dựng này là do thiếu ngân quỹ và sự can thiệp của Nội chiến Mỹ. Từ độ cao khoảng 45m có sự khác biệt về độ bóng của bề mặt bằng đá cẩm thạch, thể hiện rõ ràng sự giao hòa giữa phần được xây dựng ban đầu và phần tiếp tục xây từ năm 1876. Viên đá đặt nền móng được đặt ngày 6/12/1884 và tượng đài được xem như hoàn thành ngày 21/2/1885.

Tượng đài được chính thức mở cửa cho công chúng ngày 9/10/1888. Vào thời điểm hoàn thành, tượng đài này là cấu trúc cao nhất, một danh hiệu nó được thừa hưởng từ Đại giáo đường Cologne và giữ kỷ lục đến năm 1889 khi Tháp Eiffel được hoàn tất ở Paris. Tượng đài Washington phản chiếu xuống Hồ phản chiếu hình vuông vươn về phía Tây, phía Nhà tưởng niệm Lincoln.

634610285192117726 Tượng đài Washington (Washington Monument)
George Washington (1732-1799) là tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ từ 1789 đến 1797 và là tư lệnh quân đội trong cuộc chiến tranh với Anh giành độc lập từ 1775 đến 1783 nên ông được xem là cha già của dân tộc. Là một vị tướng của quân đội lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng giành độc lập, không nổi bật vì tài năng lỗi lạc mà vì cách thức giải quyết vấn đề sáng suốt và thận trọng. Ông đoàn kết nhiều tiểu bang có những khác biệt thành một khối thống nhất để lập nên Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Sau khi ông vừa qua đời được 5 ngày, Quốc Hội Hoa Kỳ đã đồng thanh ra nghị quyết tuyên bố về ông, “Ðứng đầu trong chiến tranh, đứng đầu trong hòa bình và đứng đầu trong trái tim của toàn dân.”

Nguồn: Wikipedia

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>