Sơ lược về tạp chí Forbes

Tạp chí Forbes là ấn phẩm nổi tiếng nhất của Công ty xuất bản và truyền thông Hoa Kỳ – Forbes, xuất bản mỗi tuần 2 số. Forbes thường sử dụng những điều tra tin cậy của mình để tiến hành các cuộc thăm dò trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các con số Forbes đưa ra gần như là chính xác, và được trích dẫn rộng rãi. Forbes nổi tiếng nhất với “danh sách những tỷ phú” thế giới.

Forbes được thành lập năm 1917 bởi B.C. Forbes, dân nhập cư người Scotland, khi đó là nhà bình luận kinh doanh hàng đầu của tờ báo Hearst. Sau khi ông mất năm 1954 con trai ông Bruce trở thành chủ tịch. Bruce chết vào năm 1964 và em trai ông ta Malcolm Stevenson Forbes(1917–1990) trở thành Tổng biên tập và Chủ tờ báo.  Sau khi Malcolm chết, con trai cả của ông Malcolm Stevenson “Steve” Forbes Jr. (1947–) trở thành Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Forbes kiêm Tổng biên tập của tạp chí Forbes. Những giám đốc khác của Forbes gồm có em trai của Steve Timothy C. Forbes, Giám đốc Hoạt động, Robert L. Forbes Phó chủ tịch kiêm Chủ tịch của ForbesLife và Christopher Forbes Phó chủ tịch. Năm 2006, họ đã bán 40% công ty choElevation Partners, một công ty chứng khoán tư nhân, và thành lập một công ty mới, Forbes Media LLC, để xuất bản tạp chí Forbes, Forbes.com và những tài sản truyền thông khác.

634918472520926180 Sơ lược về tạp chí Forbes

Từ “Forbes” có lẽ được biết đến nhiều nhất với danh sách định kỳ về tài sản. Vì nó thường sử dụng những điều tra đáng tin cậy để xác định tài sản thực tế của cá nhân nên những con số của Forbes được trích dẫn rộng rãi như những con số gần chính xác. Các danh sách nổi tiếng của Forbes như sau:

–  Executive PayForbes 400, danh sách những người giàu nhất ở Mỹ
–  Forbes MidasWorld’s Richest People, danh sách những người giàu nhất thế giới
–  China Rich List, danh sách những người giàu nhất ở Trung hoa Lục địa
–  India Rich List, danh sách những người giàu nhất Ấn Độ
–  Forbes Fictional 15, những danh sách nhại lại những nhân vật liên quan đến văn học, TV, phim ảnh giàu nhất
–  100 Most Powerful Women in the World,danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới
–  The Celebrity 100, danh sách hàng năm những người nổi tiếng và có ảnh hưởng tài chính nhất thế giới

Forbes có trụ sở ở Đại lộ 5, thành phố New York. Chủ bút hiện nay là William Baldwin; chủ bút quản lý hiện này là Dennis Kneale; nhà xuất bản là Richard Karlgaard.

634918475448526180 Sơ lược về tạp chí Forbes

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>