Sắc màu thần tiên ở Grand Canyon

Được tạo ra bởi dòng chảy của con sông Colorado từ hàng triệu năm trước, Grand Canyon đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1979. Nơi đây thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Mời các bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Grand Canyon!

634887334923140000 Sắc màu thần tiên ở Grand Canyon
634887334917080000 Sắc màu thần tiên ở Grand Canyon
634887334904900000 Sắc màu thần tiên ở Grand Canyon
634887334898410000 Sắc màu thần tiên ở Grand Canyon

634887334892250000 Sắc màu thần tiên ở Grand Canyon

634887334884440000 Sắc màu thần tiên ở Grand Canyon

634887334878010000 Sắc màu thần tiên ở Grand Canyon

634887334841540000 Sắc màu thần tiên ở Grand Canyon

634887334847830000 Sắc màu thần tiên ở Grand Canyon

634887334853730000 Sắc màu thần tiên ở Grand Canyon

634887334859360000 Sắc màu thần tiên ở Grand Canyon

634887334866000000 Sắc màu thần tiên ở Grand Canyon

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>