Phong cách sống của dân Tài chính vs dân Công nghệ ở New York

New York – thành phố lớn nhất luôn là điểm lập nghiệp lý tưởng cho nhiều người từ khắp mọi nơi trên thế giới. Thành phố này đã chứng kiến không ít sự thành công cũng như thất bại của vô số lớp người nối tiếp. Mỗi cá tính khác nhau thường tương ứng với những nghề nghiệp, phong cách sống khác nhau. Có thể do sở thích hoặc cũng có thể do ảnh hưởng từ môi trường làm việc đã tạo nên sự đa dạng này.

Đôi khi vì cùng tính chất công việc nên bạn cũng có thể thấy được sự tương đồng về phong cách sống của những người làm việc ở các quốc gia khác hay Việt Nam. Infographic dưới đây trình bày sự so sánh tương quan giữa những tài chính viên và chuyên viên công nghệ.

635493293665957010 Phong cách sống của dân Tài chính vs dân Công nghệ ở New York

NuocMy

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>