Nữ Thần Tự Do – Biểu tượng của nước Mỹ

Đối với những người di dân tới nước Mỹ, hình ảnh Nữ Thần Tự Do giơ cao bó đuốc là sự đảm bảo thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ. Hình ảnh ấy giờ đây đã trở thành biểu trưng cho . Bất kỳ du khách nào khi đến cũng đều muốn ghé thăm tượng Nữ Thần Tự Do – một trong những biểu tượng của , biểu tượng của sự tự do dân chủ.

Mời bạn đến với Nữ thần Tự do qua clip dưới đây.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>