Naval Support Facility Thurmont – Trại David

Cơ sở Hỗ trợ Hải quân Thurmont (Naval Support Facility Thurmont), thường được biết đến với cái tên Trại David, là một trại quân sự trên núi ở Quận Frederick, tiểu bang Maryland. Trại được sử dụng làm một nơi nghỉ ngơi miền quê của Tổng thống Hoa Kỳ và những khách mời của mình.

634899774374550000 Naval Support Facility Thurmont   Trại David
Ban đầu mang tên Hi-Catoctin, Trại David được xây dựng làm doanh trại cho các viên chức liên bang và gia đình của họ. Nó bắt đầu được xây dựng vào năm 1935 và mở cửa vào năm 1938.[1] Năm 1942 nó được sửa sang thành một nơi nghỉ ngơi của tổng thống Franklin D. Roosevelt và được đổi tên thành U.S.S. Shangri-La. Trại David có được cái tên hiện nay là do Tổng thốngDwight D. Eisenhower đặt để vinh danh cháu nội của ông là David Eisenhower.

634899774369660000 Naval Support Facility Thurmont   Trại David
David Eisenhower (12 tuổi), cháu nội Tổng thống Dwight D. Eisenhower chụp hình
phía trên tấm biển có ghi “Trại David”, là tên được đặt để vinh danh chính mình, 1960

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>