Đi trên Sky Walk tại Grand Canyon

Bạn sẽ có cảm giác như thế nào khi đi giữa không trung trên độ cao 1.220m? Đây chính là cảm giác khi bạn đi trên Cầu kính Sky Walk ở công viên quốc gia Grand Canyon. Mời bạn thử cảm giác này qua video sau:

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>