Cảm giác mạnh ở khách sạn Stratosphere ở Las Vegas

Ở Las Vegas – thủ đô cờ bạc của thế giới du khách có rất nhiều lý do để tiêu tiền. Một trong số đó là các trò chơi cảm giác mạnh tại đỉnh tháp cao 350m ở khách sạn sòng bài Stratosphere. Ở đây bạn có thể chơi tàu lượn siêu tốc, đu quay, nhảy tự do từ đỉnh tháp xuống đất với dây cáp, cầu bập bênh…..tất cả đều ở độ cao 350m. Mời bạn xem một số hình ảnh các trò chơi này và “hậu quả” sau khi chơi xong!

634935594508860000 Cảm giác mạnh ở khách sạn Stratosphere ở Las Vegas
634935594526770000 Cảm giác mạnh ở khách sạn Stratosphere ở Las Vegas
634935594531820000 Cảm giác mạnh ở khách sạn Stratosphere ở Las Vegas
634935594547300000 Cảm giác mạnh ở khách sạn Stratosphere ở Las Vegas
634935594542250000 Cảm giác mạnh ở khách sạn Stratosphere ở Las Vegas
634935594496610000 Cảm giác mạnh ở khách sạn Stratosphere ở Las Vegas
634935594502570000 Cảm giác mạnh ở khách sạn Stratosphere ở Las Vegas
634935594537040000 Cảm giác mạnh ở khách sạn Stratosphere ở Las Vegas
634935594520670000 Cảm giác mạnh ở khách sạn Stratosphere ở Las Vegas
634935594514620000 Cảm giác mạnh ở khách sạn Stratosphere ở Las Vegas

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>