Nghệ thuật xếp hoa từ cơ thể người

nước Mỹ đã “xếp đặt” những từ những cơ thể và những bức hình này được tạo ra sau nhiều tháng xếp đặt, trình bày bố cục, cắt ghép, chỉnh sửa ảnh.

634899779785580000 Nghệ thuật xếp hoa từ cơ thể người
Bạn có nhận ra những thân người ở trần và xếp thành những cánh hoa?
634899779790130000 Nghệ thuật xếp hoa từ cơ thể người
Cuống hoa cũng là những thân người xếp dọc
634899779794780000 Nghệ thuật xếp hoa từ cơ thể người
Những đóa tuyệt đẹp này kích thích trí tưởng tượng của người xem
634899779814380000 Nghệ thuật xếp hoa từ cơ thể người
Một chú bướm đang vẫy cánh
634899779804460000 Nghệ thuật xếp hoa từ cơ thể người
Một con bướm tuyệt đẹp
634899779809370000 Nghệ thuật xếp hoa từ cơ thể người
Những bông hoa nhiều màu sắc – vẫn từ những cơ thể người “nude”
634899779819290000 Nghệ thuật xếp hoa từ cơ thể người
Một chú bướm đậu trên một nhụy hoa?

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>