yêu đàn ông cung bạch dương

Một cung nước – một cung lửa, người nội tâm – người hướng ngoại: Cự Giải – Bạch Dương

Thực lòng mà nói mối quan hệ này có vẻ khá lệch và thiếu bình đẳng vì Cự Giải cứ luôn phải lặng lẽ và nhường nhịn nhiều hơn, trong khi Bạch Dương lại liên tục hiếu thắng và áp đảo. Nhưng nếu đã đến với nhau bằng tình cảm chân thành thì Bạch Dương more »