tướng nằm ngủ

Xem tu thế khi ngủ có thể biết tính cách

Dạng nằm ngửa, hai tay giơ lên đầu, vòng qua gối. Chủ nhân này là những người bạn tốt bởi họ luôn sẵn sàng lắng nghe người khác và thường giúp đỡ khi cần. Họ không thích là trung tâm của sự chú ý. Những người nằm co theo tư thế của bào thai được bói là more »