tử vi 2017

Quẻ Quan Thế Âm: Quẻ Võ Tắc Thiên Đăng Vị

Năm Vĩnh Huy thứ sáu (năm 655), Đường Cao Tông lập Võ Tắc Thiên làm Hoàng hậu. Năm Thượng Nguyên thứ nhất (năm 674), bà và Cao Tông cùng xưng là “nhị thánh”. Năm Hoằng Đạo thứ nhất (năm 683), Cao Tông qua đời, Trung Tông là Lý Hiển lên ngôi, Võ Tắc Thiên trở more »

Khi 12 cung hoàng đạo sẽ tham gia “cuộc chiến kim tiền”

Thủy Bình sẽ liên lạc với những thế lực bên ngoài, ngấm ngầm thu tóm cổ phiếu của công ty nhà mình, rồi tìm cách đá đít đối tác ngoại giao và một mình sở hữu số tài sản kia. Phần còn lại dùng tiềm lực kinh tế mà mình đã gầy dựng từng bước more »