lấy lá số tử vi và bình giải

Khi 12 cung hoàng đạo sẽ tham gia “cuộc chiến kim tiền”

Thủy Bình sẽ liên lạc với những thế lực bên ngoài, ngấm ngầm thu tóm cổ phiếu của công ty nhà mình, rồi tìm cách đá đít đối tác ngoại giao và một mình sở hữu số tài sản kia. Phần còn lại dùng tiềm lực kinh tế mà mình đã gầy dựng từng bước more »