đồng tiền dự trữ quốc tế

Đồng nhân dân tệ trở thành đồng tiền dự trữ quốc tế?

Sự có mặt của nhân dân tệ là thay đổi mới nhất về cơ cấu của SDR kể từ năm 1999, sau khi euro thay thế đồng mark Đức và franc Pháp trong rổ tiền tệ. Nó cũng đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình quốc tế hoá nhân dân tệ – đồng tiền more »