cách dạy trẻ 4 tuổi học số

Chỉ với 3 điều này mà cha mẹ Pháp nuôi dạy con thành công

Yêu cầu các con chờ đợi dương như là phản trực giác. Nó giống như là chúng ta không ưu tiên cho nhu cầu của con. Sẽ là ưu tiên nếu đó là một đứa trẻ sơ sinh, chỉ cần tháo bỉm ra và làm sạch khi chúng đi vệ sinh. Tuy nhiên, đối với more »