Du Lịch Nước Mỹ

Tour du lịch trong 6 ngày Oklahoma

Nội dung chương trình   Ngày 1  VIỆT NAM – NARITA Tập trung tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất/ Nội Bài, xuất cảnh đi Narita, nối chuyến đi Oklahoma. Ăn trưa, tối, nghỉ đêm trên máy bay Ngày 2  NARITA – OKLAHOMA 18:30 đến sân bay Will Rogers World, Oklahoma, xe đón đoàn đi ăn more »

Tour du lịch trong 12 ngày bờ Đông – Trung Tây Hoa Kỳ

Nội dung chương trình   Ngày 1  VIỆT NAM – NARITA Tập trung tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất/ Nội Bài, xuất cảnh đi New York, nối chuyến ở Narita (hoặc Inchon) Ăn trưa, tối, nghỉ đêm trên máy bay. Ngày 2  NARITA – MILWAUKEE Sau khi nhập cảnh ở Dallas, chuyển tiếp more »

Tour du lịch trong 6 ngày Santa Fe – “Quà tặng của Chúa”

Nội dung chương trình   Ngày 1  VIỆT NAM – SANTA FE Tập trung tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất/ Nội Bài, khởi hành đi Santa Fe, nối chuyến ở Narita/ Dallas. Ăn trưa, tối, nghỉ đêm trên máy bay. Ngày 2  DALLAS – SANTA FE Sau khi nhập cảnh ở Dallas, chuyển more »

Tour du lịch trong 9 ngày New York – Boston – thác Niagara

Nội dung chương trình Ngày 1  VIỆT NAM – NARITA 09:00 Tập trung tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất/ Nội Bài, xuất cảnh đi Narita, nối chuyến đi New York. Ăn trưa, tối, nghỉ đêm trên máy bay. Ngày 2  NARITA – NEW YORK 22:30 đến New York, xe đón đoàn đi ăn more »

Tour du lịch trong 6 ngày Gangster / Harley Dividson

Nội dung chương trình   Ngày 1  VIỆT NAM – DALLAS Tập trung tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất/ Nội Bài, xuất cảnh đi Miwaukee, USA. Nối chuyến tại Narita/ Dallas, ăn trưa, tối, nghỉ đêm trên máy bay. Ngày 2  DALLAS – MILWAUKEE Sau khi nhập cảnh ở Dallas, chuyển tiếp chuyến more »

Tour du lịch trong 8 ngày Los – Las – San Francisco

Nội dung chương trình   Ngày 1  VIỆT NAM – TAIPEI 09:00 Tập trung tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất/ Nội Bài, xuất cảnh đi Taipei, nối chuyến đi Los Angeles Ăn trưa, tối, nghỉ đêm trên máy bay. Ngày 2  TAIPEI – LOS ANGELES 14:00 đến Los Angeles, làm thủ tục nhập more »

Tour du lịch trong 9 ngày Denver – Arches Park – Grand Junction

Nội dung chương trình   Ngày 1  VIỆT NAM – DENVER Tập trung tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất/ Nội Bài đi Denver, nối chuyến tại Nariata. Ăn trưa, tối, nghỉ đêm trên máy bay. Ngày 2  DENVER 15:30 đến Denver – thành phố lớn nhất của tiểu bang Colorado. Sau khi nhập more »

Tour du lịch trong 9 ngày Mt. Rushmore – Denver – Yellowstone

Nội dung chương trình   Ngày 1  VIỆT NAM – NARITA Tập trung tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất/ Nội Bài, xuất cảnh đi Denver, USA. Nối chuyến tại Nariata, Nhật bản. Ăn trưa, tối, nghỉ đêm trên máy bay. Ngày 2  NARITA – DENVER 15:30 đến Denver – thành phố lớn nhất more »

Tour du lịch trong 9 ngày Chicago – St. Louis – New Orleans

Nội dung chương trình   Ngày 1  VIỆT NAM – CHICAGO Tập trung tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất/ Nội Bài, xuất cảnh đi Chiacago, USA. Nối chuyến tại Narita, ăn trưa, tối, nghỉ đêm trên máy bay. Ngày 2  CHICAGO 18:30 đến Chicago – thành phố đông dân thứ 3 Hòa Kỳ more »