thung lũng Napa

Rượu Vang Đá (Ice wine) của vùng bắc Michigan

Xứ sở rượu vang của Mỹ là miền nam California – thung lũng Napa. Nhưng một loại vang đặc biệt – rượu vang đá làm từ nho tuyết thì chỉ có ở vùng phía bắc Michigan. Ở Mỹ không có nhiều nơi đủ điều kiện thích hợp để làm rượu vang đá (hầu hết được more »