Lãnh đạo

Những áp lực công việc đang đè nặng lên vai các tổng giám đốc

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay khiến các CEO chịu nhiều áp lực hơn trước kia. Nhiều CEO vừa phải cắt giảm nhân công lại vừa phải tìm cách động viên tinh thần làm việc của những người không bị sa thải. Thực tế đó khiến sự cô đơn trở thành bạn more »