Honda CR-V

Honda CR-V 2.4 bản cao cấp giá 1,178 tỷ đồng tại Việt Nam

Bên cạnh 2 phiên bản 2.0 và 2.4 đang bán ở Việt Nam, CR-V 2.4 bản cao cấp có 6 màu tuỳ chọn và có giá 1,178 tỷ đồng. Bản 2.0 giá 1,008 tỷ và 2.4 giá 1.158 tỷ đồng. Mẫu crossover phiên bản đặc biệt phát triển từ bản 2.4, thêm các tính năng more »